Bases VII Concurs Fotografia "Vila de Pedreguer" 2021

(Actualitzat el 19 de desembre de 2021)

 

1.- CONDICIONS GENERALS DEL CONCURS

Per favor, llig detingudament les bases abans de participar i segueix tots els passos per a preparar correctament les teues fotografies. Les col·leccions que no s'ajusten a les bases no podran entrar a concurs.

Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgen, sense restricció d'edat o nacionalitat (els menors de 18 anys necessitaran l'autorització d'un pare/mare o tutor/tutora legal). Els participants d'aquells països que segons les seues lleis nacionals prohibisquen la participació per alguna determinada circumstància hauran d'abstindre's de participar. Per a això consultar la normativa vigent de cada país.

Les quotes de participació per a aquesta edició són les següents:

 • 1 COL·LECCIÓ: 5€
 • 2 COL·LECCIONS: 9€
 • 3 COL·LECCIONS: 12€

NO S'ADMETRAN FOTOGRAFIES PREMIADES EN ALTRES CONCURSOS O PRESENTADES EN EDICIONS ANTERIORS D'AQUEST CONCURS.

2.- TEMA

“Street Photography”: fotografia realitzada al carrer, en un entorn públic, ja siga en exterior o en interior (bars, metre, museu, etc.), que mostre i documente una acció o una història, un moment espontani del dia a dia. Es tracta d'intentar capturar la vida tal com es presenta davant nosaltres: natural i impredictible, espontània, curiosa, trista, alegre... Pot ser crítica o estètica, metafòrica, etc.

Cada concursant haurà de presentar un mínim d'UNA SÈRIE COMPOSTA PER 3 FOTOGRAFIES. Igualment només es podran presentar com a màxim 3 SÈRIES per participant. Es valorarà positivament que les sèries i les fotografies que les componen tinguen una temàtica en conjunt i una relació entre si.

No s'admetran fotografies que ferisquen la sensibilitat de l'espectador, o siguen ofensives o obscenes d'alguna manera, llevat que la seua intencionalitat crítica justifique el contingut.

3.- OBRES

Independentment del mitjà utilitzat per a la seua realització, les obres es presentaran a concurs únicament com a arxius digitals en format JPEG, preferentment amb perfil de color sRGB, i amb una grandària de 1920 píxels pel costat major, resolució 72ppp i un pes màxim de 2 MB, sense afegits de marcs, vores, peus de foto, ni cap classe de marca o signatura que puga identificar a l'autor.

Les fotografies hauran d'enumerar-se segons l'ordre en el qual es vulga que apareguen en la sèrie. A més s'haurà d'afegir un títol comú a la sèrie i indicar també si és horitzontal o vertical (marcar com V o H, segons corresponga), de tal manera que cada fotografia es nomenaria de la següent manera: nom-de-la-sèrie_foto01_V (o H segons corresponga).jpg. Un exemple podria ser el següent:

“carrer-solitari_foto01_H.jpg”
“carrer-solitari_foto02_V.jpg”
“carrer-solitari_foto03_V.jpg”

4.- ENVIAMENT D'ARXIUS

Els passos a seguir són els següents:

Primer s'ha de pagar la quota de participació que corresponga segons el nombre de col·leccions enviades, ja que serà imprescindible adjuntar el justificant de pagament a l'hora de pujar les fotos a la web.

 • La quota de participació s'ingressarà en el següent compte bancari (Cajamar):
  ES53 3058 2550 2027 2009 0417
 • S'indicarà en el concepte de la transferència:
  “VII Vila Pedreguer” i el nom del participant.

Les quotes de participació es poden consultar en l'apartat 1 d'aquestes mateixes bases.

Una vegada s'haja pagat la quota de participació corresponent i s'haja obtingut el justificant de pagament es pot procedir a enviar els arxius. Les fotografies s'enviaran a través de la web del fotoclub AFAP prement ací, en el formulari habilitat per a això al final de la pàgina. S'emplenaran totes les dades i s'adjuntaran totes les fotografies que es vulguen presentar i el justificant de pagament. En cas de ser menor d'edat s'haurà d'adjuntar també l'autorització del pare, mare o tutor legal. Es pot descarregar un model d'autorització en la mateixa pàgina del formulari d'inscripció.

IMPORTANT: segueix els passos per a realitzar correctament la inscripció en el concurs. L'enviament d'arxius està habilitat per a seleccionar des del teu ordinador tots els arxius alhora o bé pots adjuntar-los en diverses vegades prement en el botó “ADJUNTAR ARXIUS”. Si la inscripció s'ha realitzat correctament rebràs un email de comprovació amb les dades de la teua inscripció a la direcció d'email que hages proporcionat. Si no has adjuntat el justificant de pagament o no has enviat les fotografies conforme s'especifica en els apartats 2 i 3 d'aquestes bases les teues col·leccions no entraran a concurs. En el cas que hages abonat la quota de participació més d'una vegada es considerarà un error del participant i no es podrà abonar els diners ingressats de més.

5.- TÈCNICA

Podran presentar-se fotografies tant en color com en blanc i negre, tenint en compte que s'haurà d'unificar el color en cada sèrie, és a dir, no es permetran sèries que continguen color i B/N mesclat en la mateixa sèrie. Es permetran ajustos bàsics en les imatges (lluentor, contrast, saturació, etc.), així com xicotets retocs, sempre que no s'altere la fotografia original. Davant el dubte sobre el retoc en alguna de les imatges presentades el jurat podrà reclamar l'arxiu original per a la seua contrastació. Tampoc es permetran collages o diverses fotografies acoblades i/o presentades juntes en una sola.

6.- PREMIS

S'estableixen els següents premis:

 • 1r premi a la millor col·lecció de fotografies: 500€ en metàl·lic + cupó per valor de 300€ per a utilitzar a la botiga física o web de FOTOPRO València (pots visitar la seua web www.fotopro.es)
 • 2n premi a la millor col·lecció de fotografies: 300€ en metàl·lic
 • 3r premi a la millor col·lecció de fotografies: un viatge a triar dins de les rutes marítimes de Baleària. Es poden consultar les rutes prement ací.
 • Premi al millor autor local i/o membre d'AFAP: 50€ en metàl·lic i llibre signat pel fotògraf Rubén Vázquez.

Els guanyadors no podran rebre més d'un premi. En cap cas els premis podran canviar-se per uns altres ni pel seu valor en metàl·lic.

7.- SELECCIÓ DE LES OBRES

La preselecció de les col·leccions finalistes i la selecció final de les col·leccions guanyadores serà a càrrec d'un jurat compost per:

 • ROCÍO MARTÍN, especialista en fotografia de carrer.
 • RUBÉN VÁZQUEZ, membre de la CEF (Confederació Espanyola de Fotografia).
 • XEPO W.S., fotògraf internacional.

Pots conéixer més detalls del jurat prement ací.

Del total de col·leccions que entren a concurs es preseleccionaran aproximadament 20 col·leccions que passaran a la final, en la qual el jurat valorarà i decidirà el resultat final. Per a això l'associació AFAP contactarà amb els finalistes per a demanar-los que envien les seues fotografies preseleccionades en alta qualitat (297mm pel costat major i a 300ppp de resolució, amb perfil de color Adobe RGB 1998) en .jpg o preferiblement en .tiff, amb la finalitat d'imprimir-les per a poder realitzar la valoració final. Així mateix també se'ls demanarà als participants finalistes una xicoteta memòria explicativa (màxim 500 caràcters d'extensió) que s'utilitzarà en una exposició que es realitzarà per a mostrar les obres finalistes i premiades.

8.- TERMINI DE LLIURAMENT

El concurs s'obrirà l'1 de desembre de 2021 a les 00h. i es tancarà el dia 27 de febrer de 2022 a les 24h. (hora d'Espanya). Les fotografies que es reben posteriorment a la data i hora límits no entraran a concurs. AFAP declina tota responsabilitat pels possibles fallos que es puguen produir a l'hora d'enviar o rebre les obres, tant per part del servidor com dels dispositius utilitzats pels concursants per a participar en el concurs.

9.- FOTOS PRESENTADES

Les fotografies que no passen a la final seran esborrades de l'arxiu AFAP i no s'utilitzaran en cap concepte.

Els participants que alguna de les seues sèries passe a la final atorgaran a AFAP una llicència no exclusiva amb la finalitat de poder utilitzar les fotografies per a promocionar el VIII concurs Vila de Pedreguer de 2022, NOMÉS AMB AQUEIXA FINALITAT, SENSE FINALITATS LUCRATIVES I ESMENTANT SEMPRE A l'AUTOR.

Les sèries guanyadores formaran part de l'arxiu fotogràfic d'AFAP, qui podrà utilitzar-les per a qualsevol finalitat SEMPRE SENSE FINALITATS LUCRATIVES I ESMENTANT A l'AUTOR. Aquesta llicència serà NO EXCLUSIVA.

10.- RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

El resultat del concurs es donarà a conéixer el dia 9 d'abril de 2021 en un esdeveniment online. L'hora de l'esdeveniment serà publicat prèviament a través de les nostres xarxes socials i en la nostra pàgina web www.afapedreguer.com. Es notificarà igualment via email a tots els participants sobre la resolució del concurs una vegada celebrat l'esdeveniment.

La decisió del jurat serà inapel·lable i irrevocable. Qualsevol situació no descrita en les presents bases correrà a criteri del jurat.

11.- LEGALITAT

El fotògraf serà el responsable últim del contingut de les imatges i de les possibles reclamacions de tercers per la seua publicació. En qualsevol cas, el participant mantindrà indemne a AFAP de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb els possibles drets que pogueren derivar-se de les fotografies. El participant garanteix que les seues fotografies estan lliures de qualsevol gravamen o càrrega i que no infringeixen drets de tercers.

En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'Associació Fotogràfica i Audiovisual de Pedreguer, amb la finalitat de gestionar el concurs i es tractaran conforme a les disposicions de la llei de protecció de dades.

En inscriure's, el participant dona el seu consentiment perquè AFAP li envie actualitzacions relacionades amb el concurs, així com notificacions futures de noves edicions d'aquest.

AFAP no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pel participant. D'aquesta manera, si les dades facilitades no són correctes, AFAP quedarà exempt de responsabilitat en cas de no poder localitzar al guanyador per a comunicar-li el resultat i gestionar amb ell el lliurament del premi.

La inscripció i participació en la VII edició del Concurs Fotogràfic Vila de Pedreguer implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents bases, així com a la interpretació que de les mateixes efectuen els organitzadors.

Els participants podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, mitjançant la remissió d'un email a la següent adreça de correu electrònic: afapedreguer-arroba-gmail-punt-com 


La present Promoció es regeix per la legislació espanyola i valenciana vigent, sent competents els tribunals que ostenten la seua competència territorial a Pedreguer (Alacant).

AFAP logo

Centre Social Municipal
C/ Ajuntament, 21
03750 PEDREGUER (Alacant)

Ajuntament Pedreguer logo

Subscriu-te al nostre newsletter!!


AFAP © 2020 · diseño/disseny crea1studio