Bases VIII Concurs Fotogràfic "Vila de Pedreguer"

1.- CONDICIONS GENERALS DEL CONCURS

Per favor, llig detingudament les bases abans de participar i segueix tots els passos per a preparar correctament les teues fotografies. LES COL·LECCIONS QUE NO S'AJUSTEN A LES BASES NO PODRAN ENTRAR A CONCURS.

Podran participar exclusivament tots els fotògrafs AFICIONATS que ho desitgen, sense restricció d'edat o nacionalitat (els menors de 18 anys necessitaran l'autorització d'un pare/mare o tutor/tutora legal). Els participants d'aquells països que segons les seues lleis nacionals prohibisquen la participació per alguna determinada circumstància hauran d'abstindre's de participar. Per a això consultar la normativa vigent de cada país.

Entenem per FOTÒGRAF AFICIONAT aquella persona que NO OBTÉ la majoria dels seus ingressos derivats de la fotografia, bé siga pel treball en la realització i/o edició de fotos, venda, docència o qualsevol altra activitat relacionada directament amb la fotografia. Per tant si eres fotògraf professional no podràs participar en el concurs.

Les quotes de participació per a aquesta edició són les següents:

 • 1 COL·LECCIÓ: 6€
 • 2 COL·LECCIONS: 10€
 • 3 COL·LECCIONS: 13€

NO S'ADMETRAN FOTOGRAFIES PREMIADES EN ALTRES CONCURSOS O PRESENTADES EN EDICIONS ANTERIORS D'AQUEST CONCURS.

2.- TEMA

“Street Photography”: fotografia realitzada al carrer, en un entorn públic, ja siga en exterior o en interior (bars, metre, museu, etc.), que mostre i documente una acció o una història, un moment espontani del dia a dia. Es tracta d'intentar capturar la vida tal com es presenta davant nosaltres: natural i impredictible, espontània, curiosa, trista, alegre... Pot ser crítica o estètica, metafòrica, etc.

Es podran presentar fotografies realitzades en qualsevol part del món, sense restricció de localització.

Cada concursant haurà de presentar un mínim d'UNA SÈRIE COMPOSTA PER 3 FOTOGRAFIES. Igualment només es podran presentar com a màxim 3 SÈRIES per participant. Es valorarà positivament que les sèries i les fotografies que les componen tinguen una temàtica en conjunt i una relació entre si.

No s'admetran fotografies que ferisquen la sensibilitat de l'espectador, o siguen ofensives o obscenes d'alguna manera, llevat que la seua intencionalitat crítica o expresiva justifique el contingut.

3.- OBRES

Independentment del mitjà utilitzat per a la seua realització, les obres es presentaran a concurs únicament com a arxius digitals en format JPEG, preferentment amb perfil de color sRGB, i amb una grandària de 1920 píxels pel costat major, resolució 72ppp i un pes màxim de 2 MB, sense afegits de marcs, vores, peus de foto, ni cap classe de marca o signatura que puga identificar a l'autor.

Les fotografies hauran d'enumerar-se segons l'ordre en el qual es vulga que apareguen en la sèrie. A més s'haurà d'afegir un títol comú a la sèrie i indicar també si és horitzontal o vertical (marcar com V o H, segons corresponga), de tal manera que cada fotografia es nomenaria de la següent manera: nom-de-la-sèrie_foto01_V (o H segons corresponga).jpg. Un exemple podria ser el següent:

“carrer-solitari_foto01_H.jpg”
“carrer-solitari_foto02_V.jpg”
“carrer-solitari_foto03_V.jpg”

4.- ENVIAMENT D'ARXIUS

El participant podrà adjuntar i enviar les seues fotografies a través del formulari de participació habilitat per a tal fi. Quan envie el formulari serà redirigit a una plataforma de pagament segura en la qual haurà d'abonar la quantitat corresponent d'acord amb el numero de col·leccions presentades. El pagament es realitzarà a través de targeta, Apple Pay o Google Pay. Si experimenta algun problema o no aconsegueix completar el procés de pagament pot contactar-nos per email a concursos-arroba-afapedreguer-punt-com

En cas de ser menor d'edat s'haurà d'adjuntar també l'autorització del pare, mare o tutor legal. Es pot descarregar el model d'autorització en la mateixa pàgina del formulari d'inscripció o prement ací.

IMPORTANT: segueix els passos per a realitzar correctament la inscripció en el concurs. L'enviament d'arxius està habilitat per a seleccionar des del teu ordinador tots els arxius alhora o bé pots adjuntar-los en diverses vegades prement en el botó “ADJUNTAR ARXIUS”. Si la inscripció s'ha realitzat correctament rebràs un email de comprovació amb les dades de la teua inscripció a la direcció d'email que hages proporcionat. Si no has enviat les fotografies conforme s'especifica en els apartats 2 i 3 d'aquestes bases o no abones la quota de participació les teues col·leccions no entraran a concurs. La quota de participació abonada no es retornarà en cap cas.

5.- TÈCNICA

Podran presentar-se fotografies tant en color com en blanc i negre, tenint en compte que s'haurà d'unificar el color en cada sèrie, és a dir, NO es permetran sèries que continguen color i B/N mesclat en la mateixa sèrie. Es permetran ajustos bàsics en les imatges (lluentor, contrast, saturació, etc.), així com xicotets retocs, sempre que no s'altere la fotografia original. Davant el dubte sobre el retoc en alguna de les imatges presentades el jurat podrà reclamar l'arxiu original per a la seua contrastació. Tampoc es permetran collages o diverses fotografies acoblades i/o presentades juntes en una sola.

6.- PREMIS

S'estableixen els següents premis:

 • 1r premi a la millor col·lecció de fotografies: 500€ en metàl·lic + trofeu.
 • 2n premi a la millor col·lecció de fotografies: 300€ en metàl·lic.
 • 3r premi a la millor col·lecció de fotografies: 150€ en metàl·lic.
 • Premi al millor autor local i/o membre d'AFAP: un viatge de Baleària per a dues persones a les Illes Balears* i llibre signat pel fotògraf Juan Luis García.

Els guanyadors no podran rebre més d'un premi. En cap cas els premis podran canviar-se per uns altres ni pel seu valor en metàl·lic.

Els guanyadors es reserven el dret de renunciar al seu premi si ho desitgen. En aqueix cas la cessió del premi a un altre participant quedarà a càrrec del jurat. Es podrà declarar algun premi desert si per circumstàncies excepcionals es considera necessari.

* Les dates per a viatjar amb Baleària només podran triar-se en temporada baixa i no podrà reservar-se per a festius ni caps de setmana.

7.- SELECCIÓ DE LES OBRES

La preselecció de les col·leccions finalistes i la selecció final de les col·leccions guanyadores serà a càrrec d'un jurat compost per:

 • BORJA ABARGUES, fotoperiodista.
 • MENA SAMBIASI, fotògrafa i operadora de càmera.
 • MÓNICA MURILLO, especialista en fotografia de carrer.

Pots conéixer més detalls del jurat prement ací.

La mecànica del concurs es desenvoluparà en dues fases:

 • Fase inicial (PRESELECCIÓ): d'entre totes les col·leccions que entren a concurs el jurat realitzarà una selecció d'aproximadament 20 col·leccions. La quantitat final de col·leccions seleccionades es realitzarà segons el criteri del jurat.
 • Fase final: es contactarà amb els participants que hagen superat la fase inicial perquè envien les seues col·leccions en alta qualitat així com una memòria explicativa d'aquestes. El mateix jurat triarà als guanyadors d'aquesta edició.

Les col·leccions premiades i també les finalistes es mostraran al públic en una exposició oberta. La data de la inauguració de l'exposició serà comunicada amb antelació a través de les nostres xarxes socials així com en la nostra web.

8.- TERMINI DE LLIURAMENT

El concurs s'obrirà el 14 de desembre de 2022 a les 00h. i es tancarà el dia 28 de febrer de 2023 a les 24h. (hora d'Espanya). Les fotografies que es reben posteriorment a la data i hora límits no entraran a concurs. AFAP declina tota responsabilitat pels possibles fallos que es puguen produir a l'hora d'enviar o rebre les obres, tant per part del servidor com dels dispositius utilitzats pels concursants per a participar en el concurs.

9.- FOTOS PRESENTADES

Les fotografies que no passen a la final seran esborrades de l'arxiu AFAP i no s'utilitzaran sota cap circumstància.

Els participants que alguna de les seues sèries passe a la final atorgaran a AFAP una llicència NO EXCLUSIVA amb la finalitat de poder utilitzar les fotografies per a promocionar el IX concurs Vila de Pedreguer de 2023, NOMÉS AMB AQUEIXA FINALITAT, SENSE FINALITATS LUCRATIVES I ESMENTANT SEMPRE A l'AUTOR.

Les sèries guanyadores formaran part de l'arxiu fotogràfic d'AFAP, qui podrà utilitzar-les per a qualsevol finalitat relacionada amb el concurs o l'associació, SEMPRE SENSE FINALITATS LUCRATIVES I ESMENTANT A l'AUTOR en tot moment. Aquesta llicència serà NO EXCLUSIVA.

10.- RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

El resultat del concurs es donarà a conéixer el dia 29 d'abril de 2023 en un esdeveniment online. L'hora de l'esdeveniment serà publicat prèviament a través de les nostres xarxes socials i en la nostra pàgina web www.afapedreguer.com. Es notificarà igualment via email a tots els participants sobre la resolució del concurs una vegada celebrat l'esdeveniment.

La decisió del jurat serà inapel·lable i irrevocable. Qualsevol situació no descrita en les presents bases correrà a criteri del jurat.

11.- LEGALITAT

El fotògraf serà el responsable últim del contingut de les imatges i de les possibles reclamacions de tercers per la seua publicació. En qualsevol cas, el participant mantindrà indemne a AFAP de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb els possibles drets que pogueren derivar-se de les fotografies. El participant garanteix que les seues fotografies estan lliures de qualsevol gravamen o càrrega i que no infringeixen drets de tercers.

En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'Associació Fotogràfica i Audiovisual de Pedreguer, amb la finalitat de gestionar el concurs i es tractaran conforme a les disposicions de la llei de protecció de dades.

En inscriure's, el participant dona el seu consentiment perquè AFAP li envie actualitzacions relacionades amb el concurs, així com notificacions futures de noves edicions d'aquest.

AFAP no es fa responsable de la veracitat de les dades de les fotos facilitades pel participant. D'aquesta manera, si les dades facilitades no són correctes, AFAP quedarà exempt de responsabilitat en cas de no poder localitzar al guanyador per a comunicar-li el resultat i gestionar amb ell el lliurament del premi.

AFAP tampoc es fa responsable en quant a la veracitat de l'autoria de les fotos presentades. Tota la responsabilitat davant de possibles reclamacions serà a càrrec del participant.

La inscripció i participació en la VIII edició del Concurs Fotogràfic Vila de Pedreguer implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents bases, així com a la interpretació que de les mateixes efectuen els organitzadors.

Els participants podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, mitjançant la remissió d'un email a la següent adreça de correu electrònic: administracion-arroba-afapedreguer-punt-com


La present Promoció es regeix per la legislació espanyola i valenciana vigent, sent competents els tribunals que ostenten la seua competència territorial a Pedreguer (Alacant).

Fuse

Espai Cultural · C/ Mestre Serrano 31 baix · 03750 Pedreguer (Alacant)

Suscríbete a nuestro newsletter / Subscriu-te al nostre newsletter
Copyright © AFAP
Diseño/disseny CREA1STUDIO